Хэрэглэхгүй зүйлээ зарж, хэрэгтэй зүйлдээ зарцуул.
Энэ зар устсан байна.
Мэдэгдэл

Мэдэгдэл байхгүй байна.